Pon. – piąt. 10 – 20, Sob. 9 – 17 534 243 404

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, informujemy, że:

1. PEARL Instytut Zdrowia i Urody Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ( KRS Nr 0000557323 ) prowadzi działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług z zakresu zabiegów kosmetycznych, m.in. masażu, zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało, manicure, pedicure.

2. Administratorem danych osobowych Klientów, zwanym dalej „Administratorem”, jest PEARL Instytut Zdrowia i Urody Sp. z o.o. z siedzibą : ul. Dzieci Zamojszczyzny 57, 20 – 811 Lublin, tel.: 81 533 60 22; 534 243 404, adres e-mail: [email protected] , zwana dalej „PEARL Instytut Zdrowia i Urody”.

3. Zakres danych Klientów znajdujących się w formularzu kontaktowym , które podlegają lub mogą podlegać administrowaniu jest następujący:

    dane identyfikacyjne ( imię i nazwisko, wiek, płeć, PESEL ),
    dane kontaktowe ( numer telefonu, e – mail ),
    dane dotyczące przeciwwskazań do wykonywania zabiegów.

4. Celem zbierania danych jest kontakt z Klientem w celu świadczenia usług w zakresie zabiegów kosmetycznych, poprzez przesyłanie informacji na piśmie, drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów marketingowych, w tym informowania klientów o ofertach, zakresie usług, nowościach, promocjach, rabatach , bonach urodzinowych, czy przypomnień o terminie wizyty bądź informacji o odwołaniu wizyty . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody wyrażonej powyżej, w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Administrator chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Klienta z usług kosmetycznych w PEARL Instytut Zdrowia i Urody oraz okres prowadzenia spraw dotyczących ewentualnych reklamacji czy szkód.